Chi bộ VKS Bố Trạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi bộ VKS Bố Trạch tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025
“Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương; xây dựng chi bộ, cơ quan và các đoàn thể vững mạnh” - Đó là phương châm mà Đại hội Chi bộ VKSND huyện Bố Trạch mong muốn đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ngày 04/6/2020 vừa qua, Chi bộ VKSND huyện Bố Trạch đã tổ chức thành công đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham gia Đại hội, ngoài các đại biểu triệu tập còn có sự tham dự chỉ đạo của đại diện Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch và các đại biểu trong tổ chỉ đạo Đại hội, đại diện lãnh đạo các ngành hữu quan trên địa bàn huyện cũng đến tham dự và tặng hoa chúc mừng.
 

 
Theo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Chi bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Chi ủy chi bộ luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy các cấp, đồng thời phối hợp với Thủ trưởng cơ quan và các tổ chức đoàn thể triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ qua.
Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, Chi bộ đã phối hợp với với chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cán bộ, Kiểm sát viên chú trọng và nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, bám sát các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành và VKS cấp trên đặt ra, từ đó hoàn thành xuất sắc các kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, đơn vị 04 lần được VKSNDTC tặng cờ thi đua dẫn đầu khối, trong đó có 03 năm liên tục từ năm 2016 đến 2019 được tặng cờ thi đua dẫn đầu khối, được Viện trưởng Viện KSNDTC tặng bằng khen vì có thành tích hai năm liền là đơn vị lao động xuất sắc, nhiều cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen trong các phong trào thi đua "Kiểm sát viên giỏi", "Xây dựng nông thôn mới"...

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã chú trọng chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho toàn thể cán bộ, Đảng viên; Triển khai và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” và “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống…”

Về lãnh đạo xây dựng cơ quan, các tổ chức đoàn thể, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đơn vị và các tổ chức đoàn thể đã thực hiện có hiệu quả các phong trào về xây dựng đội ngủ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, trong đó có phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới"

Tại đại hội, bên cạnh những những kết quả đạt được, Ban chấp hành khóa XIV cũng đã thẳng thắn nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm và đề ra những biện pháp khắc phục mang tính đột phá trong nhiệm kỳ tới.

 

Đại diện Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ nhiệm kỳ mới
 
Sau phần thảo luận đóng góp ý kiến của một số Đảng viên và phát biểu chỉ đạo của đại diện Thường vụ Huyện ủy, Đại hội đã bầu Chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí, bầu đại biểu tham dự đại hội cấp trên gồm 01 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự bị. Kết quả, đồng chí Trần Quốc Vinh tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đ/c Trần Cẩm Thanh – Phó Viện trưởng làm Phó Bí thư. 

Nguồn tin: Văn Phúc-VKSND.H Bố Trạch