Thông báo kết quả thực hiện Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong 6 tháng đầu năm 2020 - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Quảng Bình
11:35 CAT Thứ hai, 03/08/2020
  

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 Thư viện pháp luật
 Văn bản ngành KSND

CALENDAR

TIN MỚI NHẤT

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Thông báo kết quả thực hiện Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong 6 tháng đầu năm 2020

Thứ tư - 15/07/2020 05:24
     VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     TỐI CAO                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
             TỈNH QUẢNG BÌNH                                                   Quảng Bình, ngày 02 tháng 7 năm 2020
               
Số: 1585/TB-VKS

THÔNG BÁO
Kết quả thực hiện Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo
và quản lý công tác trong 6 tháng đầu năm 2020
 
       I. KẾT QUẢ CHẤP HÀNH THỜI HẠN VỀ THÔNG TIN, BÁO CÁO TRONG NGÀNH

      Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2020, Trưởng các phòng thuộc VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm chỉ đạo việc gửi các loại báo cáo định kỳ (báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng) và các văn bản khác bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần khắc phục hạn chế về thời hạn gửi văn bản, báo cáo, phục vụ tốt hơn yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo VKSND tỉnh.

       II. CHẤT LƯỢNG CÁC VĂN BẢN THÔNG TIN, BÁO CÁO
       1. Chương trình, kế hoạch công tác năm 2020
      Thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh, các đơn vị trong Ngành đã tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Kế hoạch số 28/KH-VKSQB ngày 06/1/2020 của VKSND tỉnh.
Các phòng thuộc VKSND tỉnh, VKSND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kịp thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ trong các khâu công tác cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành đề ra.
       2. Báo cáo định kỳ
      Chất lượng báo cáo định kỳ của các đơn vị dần được nâng cao, đã phản ánh tương đối đầy đủ thông tin theo yêu cầu và quy định của Quy chế, hướng dẫn của VKSND tối cao. Nội dung báo cáo phản ánh khách quan về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị; tình hình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong tuần, tháng, quý, 6 tháng đầu năm; số liệu báo cáo được so sánh, phân tích, tổng hợp và đánh giá chính xác, cụ thể trong từng lĩnh vực, chỉ tiêu công tác.
       3. Báo cáo chuyên đề
      Các Phòng nghiệp vụ xây dựng các báo cáo chuyên đề số liệu khá đầy đủ, tuy nhiên cần nâng cao hơn về chất lượng báo cáo, chủ động tham mưu đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong các chuyên đề được phân công quản lý.
       4. Những hạn chế, thiếu sót
       4.1. Việc chấp hành thời hạn gửi văn bản, báo cáo
      Bên cạnh một số đơn vị chấp hành nghiêm Quy chế, nhiều đơn vị chưa chấp hành nghiêm thời hạn gửi văn bản báo cáo trong Ngành, như: chậm gửi báo cáo công tác tuần đến Văn phòng VKS tỉnh (theo quy định các đơn vị phải gửi báo cáo công tác tuần trước 14h ngày thứ Tư).
       Một số đơn vị thực hiện khá tốt thời hạn gửi báo cáo như: Phòng 1, Phòng 7, Phòng 8, Phòng 9, VKS Quảng Ninh, Ba Đồn, Tuyên Hóa, Minh Hóa.
       4.2. Hình thức, chất lượng văn bản, báo cáo
      Một số đơn vị xây dựng báo cáo tuần còn sơ sài, chưa đúng mẫu báo cáo (Mẫu số 20, ban hành theo Quyết định số 386/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017); báo cáo không có phụ lục chỉ tiêu; chưa nêu rõ kết quả các tác động của VKS trong thực hiện chức năng nhiệm vụ như kết quả của việc ban hành kiến nghị, kháng nghị, kết luận đối với các cơ quan đó.
       Các đơn vị xây dựng báo cáo khá tốt về hình thức và chất lượng như: Phòng 7, Phòng 9, VKS Đồng Hới, Tuyên Hóa, Minh Hóa.
      Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020: Nội dung báo cáo, phần tình hình tội phạm có đơn vị không nêu vụ án có tính chất điển hình trong từng nhóm tội phạm; báo cáo của một số đơn vị chủ yếu thống kê về số liệu; phần nhận xét còn chung chung, đánh giá những hạn chế, thiếu sót còn sơ sài.

       III. MỘT SỐ YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ
      Để đảm bảo việc chấp hành nghiêm Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của VKSND tối cao, góp phần nâng cao chất lượng trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát Quảng Bình, đề nghị:
      1. Trưởng các Phòng thuộc VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, quán triệt, thực hiện các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn công tác của VKSND tỉnh; có các giải pháp hay, đột phá nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, khắc phục ngay những khâu công tác còn hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm 2020, đặc biệt hoàn thành các chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành.
       2. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong Ngành, xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; chú ý việc sử dụng mẫu báo cáo, đề cương yêu cầu khi xây dựng các báo cáo tổng hợp, bảo đảm báo cáo đầy đủ thông tin và chú trọng nội dung kiến nghị, đề xuất.
       3. Báo cáo công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng, 12 tháng phải nêu rõ những tác động của Viện kiểm sát trong thực hiện chức năng nhiệm vụ và kết quả của những biện pháp tác động đó, như VKS ban hành bao nhiêu kiến nghị, kháng nghị,… về khâu công tác nào và kết quả chấp nhận/không chấp nhận/đang chờ trả lời/… của các cơ quan chịu sự tác động đó.
      4. Thực hiện nghiêm Công văn số 2403/VKSTC-VP ngày 05/6/2020 của VKSND tối cao về triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
       
       Trên đây là thông báo kết quả thực hiện Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong 6 tháng đầu năm 2020 của VKSND tỉnh Quảng Bình./.

Nơi nhận:                                                                                               TL. VIỆN TRƯỞNG
17 đơn vị;                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG
Lãnh đạo Viện;                                                                      
Lưu: TH, VT.                                                                                             (Đã ký)                    
                                                                                                        Nguyễn Ngọc Phượng
 

Nguồn tin: VPTH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP NỘI BỘ

LIÊN KẾT WEBSITE

Búa liềm vàng 2019
kiểm sát online
Võ Nguyên Giáp
Bảo vệ pháp luật

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 1916

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9483

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3710256

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến