Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát năm 2020 - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Quảng Bình
21:22 CAT Chủ nhật, 18/08/2019
  

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 Thư viện pháp luật
 Văn bản ngành KSND

CALENDAR

TIN MỚI NHẤT

Trang nhất » Tin Tức » Pháp luật & Đời sống

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát năm 2020

Thứ tư - 17/04/2019 09:14
Sáng ngày 16/4, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020. Tiếp tục thực hiện hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật

Trình bày báo cáo dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, về chương trình giám sát của Quốc hội, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; xem xét báo cáo giám sát chuyên đề; báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến

Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020

Tại kỳ họp thứ 10, dự kiến Quốc hội Xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo công tác năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan; xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn tại phiên họp; Xem xét báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có).

Đối với chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngoài việc xem xét các báo cáo của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp tháng 3 và tháng 8/2020; giám sát các chuyên đề tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xem xét báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đề xuất nội dung giám sát chuyên đề trình Quốc hội

Báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, năm 2020 là năm các địa phương sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, năm 2020 cũng là năm cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, tại kỳ họp cuối năm của năm cuối nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát lại việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm đó. Vì vậy, sau khi cân nhắc nhiều mặt, để tập trung cho các nội dung nêu trên và bảo đảm chất lượng, tính khả thi của chương trình giám sát năm 2020, đối với nội dung về giám sát chuyên đề, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội  báo cáo Quốc hội giám sát 01 chuyên đề tại Kỳ họp thứ 9; Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát 01 chuyên đề tại phiên họp (tháng 9).  

Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

báo cáo về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020

Về số lượng chuyên đề, năm 2020, đề nghị Quốc hội giám sát 01 chuyên đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 01 chuyên đề.

Về nội dung chuyên đề, trên cơ sở kết quả lựa chọn của đại diện các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội xin trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, lựa chọn 2 chuyên đề để báo cáo Quốc hội

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 01 chuyên đề trong năm 2020

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết, qua thảo luận Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo của Tổng thư ký Quốc hội. Đồng thời ghi nhận, thời gian qua hoạt động giám sát của Quốc hội được tích cực triển khai đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định vị trí của Quốc hội với nhân dân và cử tri. Trên cở sở đặc điểm tình hình của năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, năm tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với chương trình giám sát như dự kiến và cho rằng về tổng thể dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020 là phù hợp, bám sát quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ năm 2020 ngoài việc xem xét các báo cáo, Quốc hội sẽ giám sát tối cao 01 chuyên đề tại kỳ họp thứ 9 và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát 01 chuyên đề vào phiên họp tháng 9/2020. Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ giám sát lại việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ. Nhấn mạnh đây là nội dung rất quan trọng có tính đánh giá tổng kết cao, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan hữu quan khẩn trương chuẩn bị nội dung này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kết luận nội dung thảo luận

Về giám sát chuyên đề của Quốc hội, trên cơ sở các tiêu chí đề ra, qua thảo luận và kết quả phiếu xin ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất chọn 02 chuyên đề giám sát để trình Quốc hội lựa chọn giám sát chuyên đề một nội dung và nội dung còn lại do Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát. Đó là, "việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em" và "việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên (FTA)". Trong đó đối với chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em có thể xem xét rà soát đề cân nhắc về phạm vi nội dung giám sát cho phù hợp, theo đó tập trung vào việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm xâm hại trẻ em.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng lưu ý bên cạnh nội dung giám sát chung của Quốc hội, đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tích cực triển khai hoạt động giải trình các nội dung, vấn đề bức xúc nổi lên và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân; tiếp tục nghiên cứu đổi mới cách thức tiến hành triển khai hoạt động giám sát, tổ chức các đoàn giám sát, điều phối hoạt động giám sát tránh trùng lặp, tránh phiền hà cho địa phương; đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội nghiên cứu báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội có các đề xuất cụ thể về công tác giám sát.

Trên cơ sở các đề xuất cụ thể tại phiên họp, đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội hoàn thiện tờ trình, các nội dung giám sát, chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020 và các văn bản liên quan để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 tới.

Nguồn tin: quochoi.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP NỘI BỘ

LIÊN KẾT WEBSITE

Búa liềm vàng 2019
kiểm sát online
Võ Nguyên Giáp
Bảo vệ pháp luật

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 5906

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 74409

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4269613

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến