Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình thực hiện tốt vài trò kiểm sát hoạt động tư pháp - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Quảng Bình
12:28 CAT Thứ năm, 17/10/2019
  

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 Thư viện pháp luật
 Văn bản ngành KSND

CALENDAR

TIN MỚI NHẤT

Trang nhất » Tin Tức » Kiểm sát viên viết

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình thực hiện tốt vài trò kiểm sát hoạt động tư pháp

Thứ hai - 22/07/2019 10:12
Theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp. Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân thực hiện các hoạt động để kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp, được thực hiện ngay từ khi tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự; trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; việc thi hành án, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; các hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật.
Hiến pháp năm 2013 cũng quy định rõ các cơ chế giám sát hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân thông qua các thiết chế dân chủ đại diện (như Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân), thông qua dân chủ trực tiếp và các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời, quy định cơ chế kiểm soát trở lại của cơ quan điều tra, toà án, cơ quan thi hành án và các cơ quan khác có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp đối với việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân.
Thực hiện trọng trách được giao, trong những năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình luôn quán triệt tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Thực hiện tốt các chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 37/2012 và Nghị quyết số 63/2013 của Quốc hội về “Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm”. Thực hiện tốt Chỉ thị hàng năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp của tỉnh Quảng Bình đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình và tình hình thực tiễn ở địa phương, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Quảng Bình đã cụ thể hoá, xây dựng thống nhất thực hiện cải cách tư pháp gắn với các chương trình công tác trọng tâm của cơ quan theo từng năm. Thông qua công tác kiểm sát, đã nắm bắt ngày càng đầy đủ tình hình vi phạm trong lĩnh vực tư pháp, thẳng thắn chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình giải quyết vụ án; Đã kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý một số cán bộ sai phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, qua đó kịp thời khởi tố xử lý về hình sự, hành chính đồng thời đã ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị sửa chữa, khắc phục; yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền đề cao kỷ cương, kỷ luật, áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm, góp phần xây dựng cơ quan tư pháp ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào công lý.
Những kết quả và đóng góp của hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình được thể hiện trên các mặt sau:
Một là, Viện kiểm sát nhân dân đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh có hiệu quả đối với mọi loại tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Trong việc kiểm sát việc giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát tin báo. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, tiến độ giải quyết vụ án hàng năm luôn đạt tỷ lệ cao. Kịp thời kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn, nắm bắt các thông tin liên quan đến tội phạm với mục tiêu không để lọt tội phạm đồng thời không làm oan người vô tội, bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo, bị hại và những người liên quan. Đã phối hợp với Tòa án tổ chức nhiều vụ án trọng điểm, phiên Tòa lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng ngừa tội phạm trong toàn xã hội. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử được tăng lên rõ rệt. Đội ngũ Kiểm sát viên, chuyên viên Viện kiểm sát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc lập hồ sơ, xét hỏi, luận tội, tranh tụng tại phiên tòa đảm bảo đúng trình tự, thủ tục luật định.
Hai là, Viện kiểm sát nhân dân đã phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật; từ đó kịp thời kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu các cơ quan và cá nhân có hành vi vi phạm phải tuân thủ pháp luật và khắc phục sửa chữa những vi phạm đã gây ra.
Trong các lĩnh vực dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và thi hành án, vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát được nâng lên rõ rệt, toàn ngành kiểm sát đã kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các vụ án có căn cứ, đúng pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự, kịp thời phát hiện các vi phạm của Tòa án, Cục thi hành án để thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu các cơ quan khắc phục vi phạm đảm bảo các bản án quyết định đều có căn cứ, đúng pháp luật và thấu tình đạt lý, góp phần giải quyết tốt các tranh chấp, khiếu kiện phức tạp kéo dài, thúc đẩy các quan hệ dân sự, kinh doanh, thương mại, hành chính phát triển lành mạnh cũng như đảm bảo các bản án quyết định của Tòa án có hiệu lực được thi hành nghiêm chỉnh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân.
Ba là, thông qua hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật và kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân đã kịp thời phát hiện những lĩnh vực chưa được pháp luật điều chỉnh để kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và các Bộ, Ngành ở Trung ương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh kịp thời. Những sơ hở, thiếu sót trong cơ chế và quá trình quản lý cũng được Viện kiểm sát nhân dân yêu cầu, kiến nghị với các cơ quan quản lý, kịp thời có biện pháp bổ sung, khắc phục nhằm ngăn chặn các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm pháp luật; Viện kiểm sát nhân dân đã có những biện pháp cụ thể tác động tới các cơ quan quản lý, các cơ quan tư pháp khác trong việc củng cố đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ tư pháp để thực thi pháp luật theo đúng các quy định của pháp luật; Đối với những trường hợp vi phạm tới mức nghiêm trọng, Viện kiểm sát nhân dân đã giải quyết, xử lý kịp thời bằng các biện pháp cụ thể như khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự, kiến nghị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật.v.v...;
 Bốn là, từ kết quả kiểm sát việc tuân theo pháp luật và kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc đối tượng của hoạt động kiểm sát.
Để thực hiện tốt hơn vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong thời gian tới, Ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực tư pháp, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong cải cách tư pháp. Sắp xếp, bố trí đúng người, đúng việc nhằm phát huy hết năng lực sở trường của từng cán bộ, kiểm sát viên. Mặt khác, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị; có cơ chế phù hợp để cho cán bộ, kiểm sát viên chủ động phát huy hết sở trường, năng lực của mình.
Thứ hai, cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm truy tố đúng người, đúng tội danh, hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp Viện kiểm sát truy tố nhưng Tòa án tuyên không phạm tội, hoặc phải thay đổi tội danh; các trường hợp đình chỉ điều tra do không có sự việc phạm tội hoặc hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được tội phạm và hành vi phạm tội; bên cạnh yêu cầu chống làm oan người vô tội thì cần chú trọng chống bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, có giải pháp hiệu quả để tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội và tranh tụng trong xét xử.
Thứ ba, Làm tốt công tác dự báo tình hình, tăng cường công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm: Thông qua quá trình thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp cần phải làm rõ nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh vi phạm pháp luật và tội phạm; phát hiện kịp thời những thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành để ban hành kiến nghị đề nghị các cơ quan hữu quan có liên quan khắc phục và áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Các kiến nghị của Viện kiểm sát phải đúng trọng tâm, trọng điểm. Vụ việc, những thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý được kiến nghị phải mang tính phổ biến, tính bao hàm áp dụng trên phạm vi rộng, tránh tình trạng kiến nghị manh mún. Bên cạnh đó hình thức nội dung của văn bản kiến nghị phải đúng quy định;  câu, từ, thuật ngữ pháp lý sử dụng phải rõ ràng, phù hợp với từng đối tượng kiến nghị để từ đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực. 
Thứ tư, cần chủ động đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm mọi tội phạm phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát các cấp trong quá trình xét xử các vụ án, vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và yêu cầu xử lý nghiêm minh các vi phạm trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, bảo đảm các hoạt động tư pháp tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Thứ năm, tăng cường công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân với Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân và các cơ quan hữu quan trong hoạt động đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Chủ động phối hợp liên ngành tư pháp để phát hiện những khó khăn, vướng mắc và kịp thời hướng dẫn áp dụng thống nhất các đạo luật về tư pháp, nhất là Bộ Luật hình sự, Bộ Luật tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự...; vận dụng có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, thống kê án hình sự để sơ kết, tổng kết và dự báo tình hình; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp.
Thứ sáu, Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương: 
Phải xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng của ngành, do đó cần phải nhận thức đúng đắn và thực hiện nghiêm tinh thần của Nghị quyết 49; Chỉ thị 15 ngày 7/7/2007 và Chỉ thị số 50 ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, qua đó tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác cải cách tư pháp; công tác xử lý các vụ việc phức tạp, đặc biệt là các vụ việc tham nhũng, chức vụ; các đối tượng vi phạm pháp luật là cán bộ đảng viên, bảo đảm các vụ việc này được xử lý đúng theo quy định của pháp luật, nhằm phục vụ cho tình hình chính trị địa phương. Việc tham mưu chính xác cho cấp ủy, chính quyền địa phương cũng là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò của ngành kiểm sát nhân dân trong hệ thống chính trị nói chung và hệ thống các cơ quan tư pháp nói riêng.           

Tác giả bài viết: Cao Phạm Tuân-P2

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP NỘI BỘ

LIÊN KẾT WEBSITE

Búa liềm vàng 2019
kiểm sát online
Võ Nguyên Giáp
Bảo vệ pháp luật

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 3241

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 76266

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4555989

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến