Kế hoạch Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 của VKSND tỉnh Quảng Bình - Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Quảng Bình
08:50 EDT Thứ tư, 17/07/2019
  

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 Thư viện pháp luật
 Văn bản ngành KSND

CALENDAR

TIN MỚI NHẤT

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Kế hoạch Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 của VKSND tỉnh Quảng Bình

Thứ tư - 21/11/2018 03:55
     VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     TỐI CAO                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
             TỈNH QUẢNG BÌNH                                                   Quảng Bình, ngày 21 tháng 11 năm 2018
              
Số:    /KH-VKSQB

         
KẾ HOẠCH
Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019
của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình
 
Thực hiện Kế hoạch tổng kết công tác năm 2018 của VKSND tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 của Ngành như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH
- Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2018 trong toàn Ngành; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành năm 2019.    
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.

II. YÊU CẦU
- Báo cáo tổng kết cần đánh giá khách quan, toàn diện, trung thực kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2017; tập trung phân tích những mặt chưa làm được; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm; những khó khăn, vướng mắc trong công tác và kiến nghị biện pháp cụ thể để khắc phục.          
- Việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2019 phải bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Ngành; tập trung phát huy kết quả đạt được, xác định giải pháp đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác.
- Việc tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả tiết kiệm trong toàn Ngành theo đúng tiến độ đặt ra.

III. NỘI DUNG TỔNG KẾT VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Nội dung tổng kết:
- Các đơn vị căn cứ vào các Nghị quyết của Quốc hội; chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao; các chỉ thị chuyên đề, thông báo chỉ đạo của VKSND tối cao; Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của Ngành; Kế hoạch công tác năm 2018 của VKSND tỉnh; Chương trình, Kế hoạch công tác của đơn vị; các nghị quyết chỉ thị của cấp ủy địa phương... để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác năm 2018 của đơn vị; những khó khăn, vướng mắc, tồn tại và làm rõ nguyên nhân trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và trách nhiệm của kiểm sát viên.
2. Xây dựng các tài liệu tổng kết năm 2018 
2.1. Báo cáo tổng kết công tác năm 2018
- Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của các đơn vị cấp phòng và các VKSND cấp huyện căn cứ vào nội dung tổng kết nêu trên, Đề cương xây dựng báo cáo và Hệ thống chỉ tiêu công tác (Phụ lục kèm theo kế hoạch này. Tải về Tại đây).
- Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình theo hướng dẫn của VKSND tối cao.
1.2. Các kế hoạch, chương trình, hướng dẫn công tác
- Sau khi có Chỉ thị 01 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019, Văn phòng tổng hợp xây dựng Kế hoạch công tác năm 2019 của VKSND tỉnh; các đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh xây dựng chương trình công tác năm 2019 của đơn vị và hướng dẫn công tác đối với các Viện kiểm sát cấp dưới về lĩnh vực công tác thuộc trách nhiệm theo dõi, quản lý.
- Trên cơ sở Chỉ thị 01 của Viện trưởng VKSTC, Kế hoạch công tác năm 2019 của VKSND tỉnh và hướng dẫn của các đơn vị cấp phòng, Viện kiểm sát cấp huyện xây dựng Kế hoạch công tác năm 2019 của Viện kiểm sát cấp mình.
1.3. Các báo cáo chuyên đề và tham luận
Các phòng, các VKSND cấp huyện chuẩn bị dự thảo tham luận để trình bày tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của ngành Kiểm sát Quảng Bình (mổi tham luận trình bày không quá 07 phút). Các đơn vị nghiệp vụ đã được phân công theo dõi, xây dựng các báo cáo chuyên đề trong năm 2018, chuẩn bị bài tham luận về các chuyên đề đã được phân công.
Yêu cầu nội dung tham luận ngắn gọn, khái quát về ưu điểm; tập trung nêu những kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm khắc phục hạn chế, thiếu sót.
         
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời hạn gửi báo cáo, tham luận
- Theo yêu cầu của VKSTC báo cáo tổng kết của VKS cấp tỉnh gửi đến Văn phòng VKSTC trước 17 giờ 00 ngày 06/12/2018; Vì vậy, các đơn vị quán triệt khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng báo cáo.
- Báo cáo thống kê kỳ tháng 11/2018 và 12 tháng năm 2018 các đơn vị truyền số liệu về VKSND tỉnh trước 17h ngày 01/12/2018 (Thứ Bảy).
- Báo cáo công tác năm 2018 của các đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh, các VKSND cấp huyện gửi đến hộp thư điện tử (vpth.vksqb@gmail.com)của Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh  trước 17 giờ 00,  chiều ngày 01/12/2018 (Thứ bảy);
- Các đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh, các VKSND cấp huyện gửi bài tham luận về Văn phòng tổng hợp trước 05/12/2018;  Văn phòng tổng hợp chuẩn bị tham luận của Viện trưởng VKSND tỉnh gửi VKSTC trước ngày 10/12/2018.
2. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019
Dự kiến tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019 ngày 16/01/2019, tại trụ sở VKSND tỉnh Quảng Bình (Sẽ có giấy triệu tập hội nghị sau)
Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc VKSND tỉnh, Viện trưởng các VKSND cấp huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:                                                                                               VIỆN TRƯỞNG
- VKSTC (Văn phòng-để b.cáo);                                                        
- Lãnh đạo Viện (để b/c);                                                                             (Đã ký)
- 20 đơn vị;
- Tổng hợp, TKTP;                                                                                                       
- Lưu VT.

                                                                                          Nguyễn Xuân Sanh

Nguồn tin: VPTH-TKTP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP NỘI BỘ

LIÊN KẾT WEBSITE

Búa liềm vàng 2019
kiểm sát online
Võ Nguyên Giáp
Bảo vệ pháp luật

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 2296

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 61480

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4138673

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn, việc xây dựng cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình sẽ mang lại kết quả thế nào ?

Rất tốt

Bình thường

Tạm được

Không ý kiến